Gasta design - nettsider basert på Squarespace

15 fjellstyre har fått lansert nye nettsider

Gasta vann i fjor sommar konkurransen om å utvikle nettsider for Norges Fjellstyresamband og fjellstyra i Norge.

Norges Fjellstyresamband er ein interesseorganisasjon for dei 94 fjellstyra vi har i landet. Desse administrerar bruksretten til våre statsalmenningar, der viktige bruksrettar i dag er beiting, seterdrift, jakt, fangst og fiske.

Prosjektet starta med å utvikle nettsider for Norges fjellstyresamband, herunder også intranett og nettbutikk. Deretter utvikla vi ein nettsidemal i Squarespace for alle fjellstyra, og for tida jobbar vi med å utvikle nettsider for fjellstyrene basert på denne malen.

Vi har pr. i dag utvikla nettsider for 15 fjellstyre, og under ser du eit utval av desse:

Effektiv utnytting av Squarespace som teknologiplattform og ein gjennomtenkt mal med dokument- og møtemodul, har skapt eit prosjekt som kunden vart fornøgd med:

 
Vi er kjempefornøyde med samarbeidet med Gasta. Prosjektet har gitt oss enkle, oversiktlige sider med et design som får frem foto på en god måte. Support og oppfølging fra Gasta er rask og god, og tilbakemeldingene fra fjellstyrene er også postive.
— Torgeir Lande, rådgiver Norges Fjellstyresamband
 

I desse dagar blir også alle sidene integrert med Google Search Console, slik at dei får lett tilgang til kva søkeord folk brukar. Les meir om Squarespace og Google Search Console her.

 

AktueltGasta Design