Gasta design - spesialist på nettsider basert på Squarespace

Om oss

Vi i Gasta er opptekne av resultat. og vil helst arbeide over tid saman med kundar som opplever framgang og suksess.

 
 
 

Litt meir om Gasta

Gasta har eksistert sidan 1998 og består av sju tilsette med lidenskap for design og digital kommunikasjon. Mest av alt vil vi arbeide med å skape gode nettsider basert på Squarespace, men vi arbeider også mykje med merkevare og designprosjekt.

Finn kontaktinformasjon tilsette

Landsdekkande leverandør

Vi held til på Fosshaugane Campus i Sogndal. Vår kundemasse er spreidd over heile landet, frå Svolvær i nord til Lillesand i sør. Vi nyttar moderne hjelpemiddel som join.me, Slack og Dropbox i vår kommunikasjon med kundar.

Sjekk våre referansar. 

Opptatt av resultat og suksess

Når nettsida di er etablert kan vi levere eit fint spekter av tenester tilpassa små- og mellomstore bedrifter. Vi tilbyr også support og analysar av nettsida, sjølvsagt - og er avhengig av at våre prosjekt fører til suksess og framgang hos våre kundar.

Les meir om nettsider basert på Squarespace 

Funkar det?

Vi i Gasta jobbar etter ein modell som vi kallar «Funkar det?». Modellen er inspirert av det suksessrike reklamebyrået Possible i New York, og gir oss ein enkel modell å jobbe etter der vi har fokus på forretnings-mål, KPI'ar (Key Performance Indicator), måling og justering. 

Les meir om "Funkar det"