Squarespace FAQ

1. Kva er Squarespace?

Squarespace er eit alt-i-eit system for innhaldshandtering, eller CMS, content management system. Her kan ein lage websider, ha ekstern innhaldshandtering, registrere domene, selje produkt og mykje meir.

2. Er Squarespace rett for mi bedrift?

Det kjem an på. Alle har unike behov for sine nettsider, men vi opplever at Squarespace fungerer svært godt for både små og store bedrifter. Som Squarespace-expert kodar og lagar vi nettsidene slik at dei er tilpassa den enkelte bedrifts behov og kompleksitet. Om du vil sjå meir om våre erfaringar med Squarespace og Wordpress, klikk her.

3. Er det mogleg å overføre innhald frå Wordpress til Squarespace?

Ja, dette er mogleg, men det kan ofte være problem med format på bilete og andre utfordringar kan oppstå. Vi anbefalar å bygge nettsider på nytt, heller enn å importere frå Wordpress.

4. Er det trygt å overlate innhaldshandteringa til Squarespace?

Ja! Squarespace-nettsider er lagra på deira eigen robuste infrastruktur. Her har dei team og ressursar til å jobbe mot online sikkerheitstrugslar mange lokale aktørar ikkje har, nedetida er på så lite som 0,04% og oppdateringar skjer utan at ein merkar det.

5. Kan Squarespace handtere stor auke i trafikk?

Ingen platform kan gi 100% garanti for oppetid, men Squarespace har stor kapasitet på sine serverar som gjer at dei kan handtere store svingingar – og populære nettsider utan problem. Eit døme er då Squarespace sjølv reklamerte i finalen i den største reklamebegivenheten i verda – Super Bowl i Amerikansk fotball – og dei ikkje hadde problem med å ta unna trafikken som kom som følgjer av den.

6. Er ei Squarespace-nettside dårlegare på søkemotoroptimalisering (SEO) enn Wordpress?

Det kjem an på kvaliteten på nettsida som er laga! Squarespace har likevel element innebygd i templates som gjere det enkelt å få god score på søkemotorar. Sidebeskrivelse, sidetitlar, custom URL’s, søkemotorvennleg formatering og andre viktige SEO-element er alle enkelt tilgjengeleg for Squarespacebrukarar. Vi designar nettsider for å sikre høg ranking hjå søkemotorar, og brukar alltid ‘best practises’ når vi lagar nye nettsider. Dette er enkelt og billig i Squarespace då viktige funksjonar allereie er innebygd og ein ikkje treng dyre plug-ins.

7. Har ein tilgang til analyseverktøy?

Ja! Squarespace har sitt eige analyseverktøy kalla Squarespace Analytics der ein kan få tilgang til trafikkmønster, referansekjelder, og andre nøkkeltal. Ein kan òg knytte sida til Google Analytics gjennom innebygd integrering for å forstå enda meir.

8. Har ein moglegheit til å ha e-postkampanjar gjennom Squarespace?

Ja, Squarespace har ein eigen plattform for e-postkampanjar kalla Squarespace Email Campaigns. Om ein ikkje tykkjer denne plattforma er noko for deg, har ein moglegheit til integrering med Mailchimp.

9. Er det enkel tilgang på kundeservice?

Ja! 24 timar i døgnet, 365 dagar i året. Om ein treng support har Squarespace moglegheit til å gi deg assistanse når me ikkje kan. Vi i Gasta har òg moglegheita for integrert support i avtalen, eller som ekstratenester som gjere at de kan være sikre på at de får hjelp til dei utfordringane som måtte oppstå.

10. Vil de gje meg opplæring slik at eg kan vedlikehalde sida sjølv?

Ja, det gjer vi. Squarespace er eit svært brukarvennleg verktøy som gjer det enkelt for bedrifter å oppdatere innhald etter eige behov, og opplæringa skal gi deg ei god forståing av kordan ein endrar eller sett inn nytt innhald.

11. Kva innhald treng eg for å starte prosjektet?

Ideelt bør du ha bilete med høg oppløysing, logo eller anna merkevaremateriale, og anna innhald ein ønskjer å ha med. Vi kan assistere med grafisk profil og merkevare, for å sikre at nettsida har best mogleg digital tilstedeværelse

12. Kor lang tid kan ein vente seg det tar før ei nettside er klar?

Det kjem an på kompleksiteten på nettsida og tilgjengelegheit. Vanlegvis tar det 1 veke frå vi mottek materiale, eller er ferdige med å skape ein grafisk profil til nettsida er klar. Her inkluderer vi arbeidet med å optimalisere nettsida for SEO.

13. Kva om eg allereie har eit domene?

Når vi er klare til å lansere nettsida, vil vi overføre URL’en din til di nye Squarespacenettside og den gamle nettsida vil ikkje lenger være synleg.

14. Er Squarespace-nettsider mobilvennglege?

Ja. Innhaldet på nettsida vil automatisk endra størrelse bassert på størrelsen til nettlesaren. Squarespace gjer det enkelt å tilpasse nettsida til mobilar, og vi jobbar alltid for at nettsidene skal være flotte og brukarvennlege både på PC, nettbrett og mobil.

15. Kan eg ha nettbutikk i Squarespace?

Ja, det kan du! Vi i Gasta tilpassar nettsida di slik at den møter alle dei behova ein måtte ha i eit nettside. Utsjekksprosessen er svært sikkert og nettbutikken er svært enkel å vedlikehalde når den er oppe.