Vi loggar inn i Vilnius

Onsdag 5. mai - fredag 7. mai er vi på (eller på veg) til innovasjonskonferansen Login i Vilnius, Litauen.

Dette er den største konferansen av sitt slag i dei baltiske landa, og vi ser fram til mange spennande føredrag. I tillegg vil kollega Simon Falkauskas - som kjentmann - vise oss rundt i historiske Vilnius.

Vi svarar på telefon og epost som vanleg, men du må rekne med at vi ikkje svarar så raskt som normalt desse dagane.

Gathering forward thinking minds….vi gler oss…

Gasta Design