Webstrategi

Vi er difor meir enn normalt opptekne av målgruppe, målsetting og brukarbehov for nettsida - og jobber gjerne saman med deg i forkant med dette.

 
 

God webdesign er ikkje nok. Du må ha ein tydeleg webstrategi.

Det som skil Gasta frå mange andre i bransjen er vårt sterke fokus på webstrategi. Vi er pragmatiske og arbeider ikkje med "store" strategidokument, men heller med ein enkel webstrategi med fokus på:

  • Målsetting

  • Målgruppe

  • Brukarbehov

I tillegg til å arbeide med nettsider og webdesign tek vi på oss oppdrag med grafisk profil, der arbeid med merkevarebygging ofte inngår. Vi har difor lang erfaring med strategiarbeid, og er god på å kombinere forretningsstrategi og webstrategi. 

Målsetting og KPI

Webstrategi startar alltid med målsetting med nettsida. Ofte kan dette vere utleda frå forretningsstrategien til selskapet og måla som ligg der. Saman formulerer vi målsettinga, og gjerne delmåla, og tilordnar KPI`ar (Key performance indicators) til desse. På denne måten har vi ei klar målsetting og kan måle oss mot denne framover (ofte vha. Google analytics).

 

Brukarbehov

Ei vellukka nettside skal dekke ditt selskap sine forretningsbehov og ikkje minst besøkande sine brukarbehov. Vi har lang erfaring i å avdekke kva brukarbehov som eksisterar hos målgruppa. Dette kan vi gjere f.eks gjennom intervju, fokusgrupper, analysar eller bruk av personas.