Gasta design - nettsider basert på Squarespace

Gode nettsider for di bedrift og bransje

Nettsider spissa mot din bransje vil gi deg optimale resultat. Vi har designa nettsider siden 1998 og har god erfaring frå fleire bransjar. Finn din bransje under, og les meir om korleis vi tilpasser sida for deg. Vi utviklar nettsidene i Squarespace - kanskje det mest moderne og brukarvennlege publiseringsverktøyet.

-Vil du ha pris på utvikling av nettside i Squarespace? Be om pris


Nettsider for industribedrifter

Vi jobbar med fleire industribedrifter i landet og har lært oss kva som er etterspurd i denne bransjen:

 

 • Sterkt fokus på webdesign og -strategi

 • Enkel og effektiv oppdatering

 • Godt design som viser dine produkt

 • Hjelp til å produsere innhald og nyheiter


Nettsider for reiselivsbedrifter

Hotell og reiselivsbedriftar har ofte eigne behov, særleg med tanke på booking-system. Vi legg difor vekt på:

 

 • Webdesign og -strategi

 • God integrering av booking-system

 • Brukarvennleg og kjappe oppdateringar

 • Enkel kobling mellom nettside, Facebook og Twitter

 • God søkemotoroptimalisering


Nettsider for organisasjonar

Organisasjonar treng gjerne ikkje så avanserte nettsider, men har mykje fokus på enkel og oversiktleg informasjon. Difor utviklar vi sider der du kan få:

 

 • Kalendar og påmeldingsskjema til kurs eller arrangement

 • Donasjonar via nettsida

 • Hjelp til å produsere innhald og nyheiter

 • Enkel kobling mellom nettside, Facebook og Twitter

 • Integrert nettbutikk 


Nettsider for utdanning

Her er det ofte mykje informasjon som treng ein delikat presentasjon, gjerne ved bruk av video eller flotte bilder. For utdanning legg vi vekt på:

 

 • God webdesign og -strategi

 • Tett integrasjon mot sosiale medium

 • Enkel integrasjon av video og videobakgrunnar

 • Søkemotoroptimalisering

 • Hjelp til å produsere innhald og nyheiter


Gode nettsider for deg som arrangør

Skal du arrangere noko, trenge du god og synleg kalendar og/eller påmelding til eventet. Dette kan vi. Få ei nettside med:

 

 • Fokus på webdesign og -strategi

 • Påmelding til arrangement

 • Integrasjon med Ticketco

 • Applaus - kommunikasjon med publikum


Nettsider for restaurantbransjen

Jobbar du i restaurantbransjen, er det viktig med enkel veg til bordbestillinga. Dette veit vi, i tillegg til at vi tilbyr nettsider med:

 

 • Integrert bordbestilling

 • Meny presentert på nett, mobil og nettbrett

 • Bestillingsfunksjon for à la carte-meny på nett

 • Nyheiter publisert på nett og Facebook samtidig


Nettsider for everk

Vi har erfaring med mange everk i fylket og veit kor viktig raske driftsmeldingar og gode, trygge nettsider er. Difor tilbyr vi:

 

 • Eigen app for driftsmeldingar

 • Skjema og elektronisk signatur

 • Integrasjon mot Enoro og andre KIS-system

 • Strømprisportalen (eigen modul)


Nettsider for næringsmiddel

Sel du produkt på nett, er det viktig med ein delikat presentasjon av produkta. Kanskje du òg treng ein nettbutikk? Vi hjelper deg, og kan tilby:

 

 • God webdesign og -strategi

 • Enkel og effektiv oppdatering på nett

 • Integrert nettbutikk 

 • Hjelp til å produsere innhald og nyheiter