Litt om menyar og sider

Kollapse/ekspandere menyar
Hugs på at du kan klikke til høgre for menypunktet (pil ned-symbol) og lukke og åpne ei indeks mappe. På denne måten blir meny-strukturen litt enklare å forholde seg til.

Main navigation
På alle fjellstyre-webane er det denne menyen fast. Dvs. menypunkta er knytt til ikon, og må liggje slik dei er. Vil du ha endring? Kontakt Gasta. Men du kan fritt leggje til nye sider i index-ane.

Secondary navigation
Her ligg alt som er i den svarte menyen, og her kan du legge inn fleire så langt det er plass.
Tips: Behold alltid Kontakt oss til høgre. Det er blitt vanleg, og vi trur besøkande forventar å finne Kontakt oss der.

2017-11-17_15-05-59.jpg
 

Ulike sidetypar: Index, Folder og Page

index.jpg

Index:
I hovudmenyen bruker vi Index`ar. Dvs då kjem all informasjonen i panel nedover. Dett er veldig brukarvennleg, spesielt på sider som har mykje mobil-trafikk

folder.jpg

Folder:
Dette blir ei mappe som du legg sider inn i, og det vil framstå med rullegardinsmeny. Du kan bruke folders i den svarte menyen i toppen, men ikkje i hovudmenyen (Main navigation)

Page:
det er ei standard side, som du kan leggje inn i enten ein index eller folder.
 


Not Linked

Alle sidene du legg under Not Linked vil ikkje vise i hovedmenyen.
Men ver klar over at desse sidene er søkbare for Google.

2017-11-17_15-33-52.jpg
 

 

Hvis du har ei side som ikkje vil Google skal finne, kan du gjere flg:

Hald mus over sida (i venstremenyen).
Då dukkar eit tannhjul opp.
Klikk på tannhjulet.
I vinduet som dukkar opp finn du Password.
Set inn eit passord her, klikk Save.
Då er sida passordbeskytta og ikkje lesbar for Google.