Kviknes Hotel

Nettside, Grafisk design, Digital kommunikasjon

Kviknes Hotel

Perla ved Sognefjorden.

 
Kviknes-hotel-logo.png

Grafisk profil

Kviknes hotel i Balestrand er eit av landets mest unike hotell. Familien Kvikne har hatt vertskapsrolla her sidan 1877, og den grafiske profilen var ei vidareføring av deira visuelle uttrykk, der element som symbol i logoen og i profilen er henta frå dekorasjonar i interiøret.

kviknes-nettiside.jpg

Responsive nettsider med fokus på booking

Kviknes hotel sine nettsider er veldig godt besøkt og er dei nettsidene i De Historiske som gir mest booking frå nettsidene. Hotellet legg stor vekt på å lage tilbodspakkar og arrangement, og dette er veldig enkelt i Squarespace sin arrangementsmodul. Kviknes.no vart konvertert til Squarespace i 2015. Sjølv med uendra designet fekk sidene ein vekst på 46% i første del av 2016.

kviknes-content-marketing.jpg

Content marketing

Vi i Gasta produserer også artiklar for Kviknes hotel sine nett- og Facebooksider. Artiklar som har fokus på produktet og merkevara - og med målsetting om å skape merksemd og deling - og til slutt booking på nettsidene.