Gasta design - spesialist på nettsider basert på Squarespace

Kva skjer

Blog

Nytt namn på Fram Flora

Rett før jul vann Gasta konkurransen på å utvikle namn og grafisk profil på næringsutviklingsselskapet Fram Flora. Strategiske grep som å bli fylkesdekkande og dermed tilby tenester til fleire kommunar enn Flora, gjorde at det vart naturleg med namneskifte.

Etter ein prosess leia av Gasta enda vi opp med Aksello.

 

 

Vi har også utvikla logo og den grafiske profilen til Aksello:

 

I namneprosessar legg vi vekt på:

  1. Lett å lese og oppfatte (norsk og nynorsk)
  2. Fungerer godt visuelt (høge vs. låge bokstavar
  3. Har karakter, skil seg ut frå konkurrentar
  4. Gir assosiasjonar som samsvarar med merkevareplattform
  5. Oppfyller varemerkelova sine krav til registrering som ordmerke
  6. og så kanskje det vanskelegaste: domenet må vere tilgjengeleg.

Fleire namneprosjekt

Vi har også skapt namnet Timbla, og om kort tid blir det også lansert eit spennande middagskonsept som vil ha eit namn skapt av Gasta.

-Sjå artikkel i Firdaposten om namneskiftet til Aksello

-Les meir om Aksello

 

 

Gasta Design