ViteMeir

Grafisk profil, Nettside

ViteMeir

Grafisk profil og nettsider for ViteMeir,
nytt vitensenter under utvikling i Sogndal.

 
vitemeir_logo_190125.jpg

Namn og logo

Namnet på det nye vitensenteret kom til etter stort engasjement blant interessentar til vitensenteret. Vi var med og gav råd i prosessen. Gasta, ved designer Hilde Nes, har utvikla logo og grafisk profil

Vite-meir-brosjyre (1).jpg

Grafisk profil og materiell

Vi har utvikla grafisk profil, jobba med kommunikasjon og utvikla m.a. Powepoint-malar og brosjyremateriell

squarespace-nettsider-vite-meir.png

Nettsider

I og med at senteret er under utvikling var det viktig å få opp nettsider som informerer om prosessen og som skaper interesse for å få med sponsorar.

Sidene er utvikla i Squarespace og Frode Ylvisåker Berge er designer.