Tenester

Grafisk profil

 

Logo - grafisk profil

Med vår digitale forankring utviklar vi design som fungerer godt digitalt. Vi er sikre på at god design påverkar opplevinga av produkta dine, skaper meir lojale kundar og aukar betalingsviljen. Vi gjer alt frå enkle logoprosjekt til omfattande profilprogram. Sluttproduktet i slike prosessar er som regel ei nettbasert grafisk profilhandbok.
Sjå vår portfolio

 

Merkevare - strategi

Vi hjelper både gründerar og etablerte bedrifter med å utvikle ein tydeleg merkevareplattform og kommunikasjon. Visjon, posisjon og merkeløfte er sentrale tema i ein slik prosess, element som må på plass før ein startar designprosessen.
Les meir om merkevareplattform

 
 

Navneutvikling

Vi kan levere gode, strategisk riktige navn på selskapet ditt. Navn som fungerer godt i daglegtale og visuelt. Navneutviklings-prosjekt er gjerne ein del av ein merkevare- og strategiprosess, der utvikling av ny logo og visuell profil er inkludert. Å lage navn er ingen enkle oppdrag, men det er slike utfordringar vi likar!
Les meir om navneutvikling

 

Presentasjonar - salg

Ein god, seljande presentasjon er eit godt støtteverktøy når du skal selje inn bedrifta, produkta eller ein idé du har. Våre designerar kan jobbe både med designet og kommunikasjonen i presentasjonen din. På dette feltet er det viktig at presentasjonen støtter deg i kommunikasjonen, ikkje spelar hovudrolla. På tide å ta ein gjennomgang av dine presentasjonar?
Les meir om Powerpoint


bg.jpg