Tenester

Grafisk profil

 

Logo - grafisk profil

Med vår digitale forankring utviklar vi design som fungerer godt digitalt. Vi er sikre på at god design påverkar opplevinga av produkta dine, skaper meir lojale kundar og aukar betalingsviljen. Vi gjer alt frå enkle logoprosjekt til omfattande profilprogram. Sluttproduktet i slike prosessar er som regel ei nettbasert grafisk profilhandbok.

 

Merkevare - strategi

Vi hjelper både gründerar og etablerte bedrifter med å utvikle ein tydeleg merkevareplattform og kommunikasjon. Visjon, posisjon og merkeløfte er sentrale tema i ein slik prosess, element som må på plass før ein startar designprosessen.

 
bg.jpg