Gasta design - spesialist på nettsider basert på Squarespace
Merkevare og design

Tenester

Her finn du oversikt over dei viktigaste tenestene vi i Gasta tilbyr:

Merkevare - strategi

Merkevare - strategi

Vi hjelper både gründerar og etablerte bedrifter med å utvikle ein tydeleg merkevareplattform og kommunikasjon. Visjon, posisjon og merkeløfte er sentrale tema i ein slik prosess, element som må på plass før ein startar designprosessen. I tillegg skaper vi saman ei grunnleggande historie – merkevarehistoria (elevator pitch). Denne gjer at alle tilsette kan presentere selskapet på same måte, og er eit viktig element i din merkevareplattform.

Les meir om merkevareplattform

Logo - grafisk profil

Logo - grafisk profil

Med vår digitale forankring utviklar vi design som fungerer godt digitalt. Vi er sikre på at god design påverkar opplevinga av produkta dine, skaper meir lojale kundar og aukar betalingsviljen. Vi gjer alt frå enkle logoprosjekt til omfattande profilprogram. Sluttproduktet i slike prosessar er som regel ei nettbasert grafisk profilhandbok.

Sjå vår portfolio  - Arbeid

Webdesign

Webdesign

Nettsida er din viktigaste kommunikasjonskanal. Våre designerar har fokus på design og brukaroppleving, men mest av alt ønskjer dei å skape design som konverterar godt og oppnår målsettinga med nettsida.

Sjå vår portfolio - Arbeid

Squarespace

Squarespace

Vi har utvikla nettsider sidan 1998. Etter å ha jobba med publiseringsverktøy som DNN og WordPress, testa vi ut Squarespace og vart ganske enkelt imponert! Eit brukarvennleg og driftssikkert system med over 1,8 millionar brukarar. Squarespace gjer verkeleg webpublisering enkelt. 

Les meir om Squarespace

Koding - webutvikling

Koding - webutvikling

Vår kjernekompetanse er koding (html/css), noko vi utnytter med dei mange moglegheitene i Squarespace Developer Mode. Vi integrerer tredjepartsløysingar og utviklar enklare, skreddarsydde applikasjonar.

Content marketing

Content marketing

Vi samarbeider med -og er medeigar i- content marketing-byrået Drople. Der kan Astri Knudsen skape innhald som engasjerer og oppnår mål. Astri sit i våre lokale på Fosshaugane Campus, er utdanna journalist og har bakgrunn frå ulike aviser og medium. Drople jobbar med kundar som Fokusklinikken, Avery Dennison NTP, Kviknes Hotel, Simas, Coop Extra og Airlift. 

Les meir på drople.no