Gasta design - spesialist på nettsider basert på Squarespace

Nettsider standardpakkar - basert på Squarespace

Nettsider som er kjappe å oppdatere? Eit godt salgsverktøy? Vi byggjer alle våre nettsider med Squarespace som publiseringsverktøy.
Ingen plugins, brukarvennleg og driftssikkert.

Våre standardpakkar:

Icon1

Squarespace
Small

Malbasert design

kr. 15.000,- eks. mva

Våre designerar tar utgangspunkt i ein mal, tilpasser designet med farger, fonter og element som foto, illustrasjoner, men ingen koding (css/html).

Be om tilbod

som også inkluderer opplæring, webhotell og support.

 • 100% malbasert design (Squarespace templates)
 • responsivt design
 • oppsett av ferdig startside
 • innlegging av innhald på 5 undersider
 • oppsett av bloggmodul
 • oppsett av kontakt oss-side med skjema
 • kunde kan opprette ubegrensa antal undersider
 • moduler: skjema,arrangement, bildegalleri, kart, nettbutikk mm.
 • Google Analytics
 • funksjon for deling til sosiale medier
 • driftssikker nettside med SSL (https://)
 • lansering på domene

Icon1

Squarespace
Medium

Designmal tilpassa med koding(css/html)

kr.25.000,- eks. mva

Vi tar utgangspunkt i ein mal, tilpasser designet med farger, fonter og koding (css/html). Få eit eige design som styrker merkevara, som er gjennomtenkt ift. målgruppe, brukarbehov og målsettingar for nettsida.

Be om tilbod

som også inkluderer opplæring, webhotell og support.

 • utgangspunkt i mal - tilpasse design med CSS/html-koding
 • responsivt design
 • oppsett av ferdig startside
 • innlegging av innhald på 15 undersider
 • oppsett av bloggmodul
 • oppsett av kontakt oss-side med skjema
 • kunde kan opprette undersider etter behov
 • moduler: skjema, arrangement, bildegalleri, kart, nettbutikk
 • intern søk-funksjon
 • Google Analytics
 • funksjon for deling til sosiale medier
 • driftssikker nettside med SSL (https://)
 • lansering på domene

Icon1

Squarespace
professional

Utvikla i Squarespace developer mode

Budsjett: Etter avtale

Her står vi heilt fritt til å lage nettsida akkurat slik du vil (ikkje malbasert design). Vi byggjer nettsida i Squarespace Developer Mode. Vi gjennomfører eit briefmøte på Join.me eller Skype. Deretter utarbeider vi eit informasjonsdesign som blir grunnlaget for webdesignet. Vi utviklar så eit gjennomtenkt webdesign, som du får til godkjenning. Når designet er godkjend, implementerar vi dette i Squarespace, før vi arbeider med tekst, foto, video og anna innhald etter avtale.

Be om tilbod

som også inkluderer opplæring, webhotell og support.

 • utvikla i Squarespace Developer Mode
 • responsivt design
 • arbeid med innhald etter avtale
 • moduler: skjema, arrangement, bildegalleri, kart, nettbutikk
 • intern søk-funksjon
 • Google Analytics og Google Search Console
 • funksjon for deling til sosiale medier
 • driftssikker nettside med SSL (https://)
 • lansering på domene
 • søkemotoroptimalisering
 • lansering på domene

Squarespace Small

Squarespace Medium

Squarespace Professional