Gasta design - spesialist på nettsider basert på Squarespace

Er det tungvint å oppdatere nettsidene? 

Då er kanskje responsive nettsider basert på det nye publiseringsverkøyet Squarespace svaret.
Ålhytta, Linn Bad, Brødrene Aa, Lerum, Nøgne-Ø bryggeri m.fl. har satsa på nettsider frå Gasta.
Vi utvikler nettsider som er enkle å jobbe med - for bedrifter over heile landet.

 

Video: Squarespace introduksjon

Nettsider som gir resultat

Det er enkelt å lage nettsider. Men det er meir komplisert om du vil at nettsida skal støtte opp under forretningsstrategien, byggje merkevare, løyse brukarbehov og gi ei positiv brukaroppleving for kundar og potensielle kundar. Vi i Gasta er fem personar med lidenskap for å lage akkurat slike nettsider. Lønnsomme nettsider. Det vil seie nettsider basert på ein tydeleg webstrategi. 
Les meir.

Vår erfaring - din garanti

Gasta har erfaring med nettsider sidan 1998. Vi har utvikla over 300 nettsider på Squarespace-plattforma for kundar over heile landet (også utanlandske kundar!). Squarespace har over 2 mill. brukarar på verdsbasis, og er eit trygt og framtidsretta val. Sjekk gjerne også kva våre kundar seier om kombinasjonen Gasta og Squarespace.
Les meir

 

våre kundar: