Gasta design - nettsider basert på Squarespace
Sogndal fotball.png

Sogndal Fotball

Grafisk profil, Nettside

Ei bygd. Eit lag. Ein draum.

Sogndal-fotball-hovudbilde-fotballspillar.jpg
Ny grafisk profil

Ny grafisk profil

Gasta har i 2015 fornya den grafiske profilen til Sogndal fotball. Logoen er uendra, men vi har gjort profilen litt meir fleksibel og dermed enklare å bruke, spesielt i digitale kanalar.

Annonsar, plakatar og anna materiell

Annonsar, plakatar og anna materiell

Vi produserer på fast basis kampannonsar, plakatar og anna materiell for laget til Eirik Bakke. Logo i fokus, enkelt grid/mønster og få fargar.

Buss-hovudbilde.jpg
Ny nettside for sponsorar

Ny nettside for sponsorar

Sogndal fotball ønskte seg ei separat nettside der dei kan byggje opp dialog og nettverk til sponsorar. Sidene fungerer også i stor grad som landingssider for nyheitsbreva Sogndal fotball sender ut, og er kopla mot billettkjøp via iTicket. 

Sjå sogndalfotball.com

Sosiale medium

Sosiale medium

Sogndal fotball er uhyre aktive i sosiale medium. Profilen er enkel, har få element og er lett å bruke på små flater.