Vurder kvaliteten på din "on-page SEO"

Squarespace har direkte kobling til Googel Search Console, slik at du kan avlese kor mange som har søkt etter eit ord, og kor mange som har klikka inn på dine nettsider etter eit slikt søk.

Så kan du også her lese av kva posisjon di nettside har på nøkkelordet i Google.

Viss du i tillegg ønskjer å få gjennomgang av “SEO-situasjonen” på nettsida di - kontakt oss i Gasta for ein statusrapport

Eller sjå på Hubspot sin oversikt over tredjeparts verktøy ein kan nytte for å sjekke SEO-statusen.SEOGasta Design