Ha ein enkel URL-struktur

Slug squarespace.png

Google tilrår å ha ein enkel og rein menystruktur og struktur på dine URL’ar.

Ein ren URL er enkel, kort og informerande.

For eksempel ein URL for dine tenester burde visast som '“www.dittdomene.no/tenester” og ikke “www.dittdomene.no/p334.fjf#ref=5678-tjenester.”

Squarespace lager automatisk til URL’ar til dine sider, men du kan lett endre desse under Source URL.


Squarespace skal automatisk generere reine URL’ar, men det er alltid greit å hugse følgjande tips:

  •  Ha korte og relevante nøkkelord i din URL. 

  • Om det er nødvendig, del opp URL’en med bindestrek for å utheve nøkkelorda bedre for både Google og brukere av sida. (eks: www.dittdomene.no/logo-merkevarer betre enn www.dittdomene.no/logomerkevare)

  • Bruk bindestrek framfor “underscore” (eks: www.dittdomene.no/logo-merkevare er betre enn www.dittdomene.no/logo_merkevare)

SEOGasta Design