SEO og strategi

Av Astri Knudsen, innhaldsprodusent (Drople AS).Før var søkemotoroptimalisering (SEO) taktikk, nå er det strategi. Skal du bli god på SEO, bør du legge ein god strategi i botnen.

For å utdjupe: Taktikk er å gjere ting riktig, strategi er å gjere dei riktige tinga. Bruker du nøkkelord på riktig måte, men vel feile nøkkelord, er du dessverre like langt. Gjer du derimot dei riktige tinga på riktig måte, blir du fort ein meister på SEO. Men kva er å gjere dei riktige tinga? Start med å lage ein god strategi.

Men først litt grunnleggande. Kvifor er SEO eigentleg viktig?

For å gi kunden mulegheit til å finne deg i søkemotorar. Tal frå HubSpot viser at 90 prosent av dei som bruker søkemotorer ikkje har tenkt på ei merkevare før dei føretek eit søk. Det vil sei at dei vel etter kva alternativ som kjem opp. Om du ikkje er der, vil dei ikkje velge deg.

Difor må du optimalisere nettsida di for søkemotorane. Og korleis gjer ein det? Jo, du gjer dette på to måtar:

  1. On Page-SEO: Her endrar du element på heimesida for å gjere sida attraktiv for søkemotoren sine algoritmar. Til dømes bildefiler og metabeskrivelse.

  2. Off Page-SEO: Her fokuserer du på eksterne faktorar som påverkar rangeringa hos søkemotorane. Til dømes informasjon på Google My Business, linkar til nettstaden, trafikk frå sosiale medium etc.

 

Korleis lage ein god strategi?

Kartlegg målgruppa

Kven kommuniserer du med? Ikkje fortel alt til alle. Dess meir spissa du er mot ei målgruppe, dess betre treff du. Det gir gjerne færre treff, men du treff meir relevante kundar. Søkemotorene vil oppfatte om folk bruker tid inne på nettsida di og belønne deg for det. Tenk kvalitet, ikkje kvantitet.

Du kjenner kundene dine best. Del dei inn i tre-fire målgruppar, alt etter interesse, geografi, alder, kunnskap e.l.. Deretter bør du definere kva målgruppe som treng fokus. Kanskje har du allereie god kommunikasjon med den primære målgruppa di. Kanskje er det ei mindre målgruppe som treng eit løft?

Ha fokus på innhald og søkeord

Kva fortel du kunden? Korleis fortel du det same til ulike målgrupper? Kanskje har du eit bodskap som skal nå ut til alle. Då kan du med fordel tenke ut forskjellige måtar å sei det samme på, alt etter hva målgruppe som du vil treffe. Prøv deg fram. Etter fleire år som frontredigerer kan eg love at små justeringar kan gje store utslag. Til og med utsnitt av bilde kan utgjere forskjell.  

Bruk tid på val av søkeord/nøkkelord. Og tenk strategisk: Nokre søkeord er det høg konkurranse på (her er det vanskeleg å bli funnen), medan nokre har lågare konkurranse. Kanskje kombinasjon av teneste og geografi er smart om kundane dine er lokale? Det er vanskeleg å bli funnen på «fysioterapeut», medan «fysioterapeut Voss» er enklare.

Hugs at 50 prosent av alle søk inneheld fire ord eller meir.

Les også: Slik finn du riktige nøkkelord

Val av kanalar

Korleis får du kunden til å lese innhaldet? Ein ting er sikkert: Innhald med høgt lesartal og lang lesetid, gir deg høg score i søkemotorar. Difor må du nytte ulike kanalar for å sende folk inn på nettsida di. Har du ei nettside med høge besøkstal, vil du lettare bli synleg i søkemotorar på relevante søkeord.

Då må du skape innhald som kan delast i ulike kanalar. Og her er det særdeles lurt med ein strategi. Ikkje berre pøs ut ting på Facebook. Produser innhald av kvalitet og legg ein plan for korleis bedrifta di vil framstå. Skal det vere ei profesjonell tone eller meir folkeleg stil? Korleis vil du bli oppfatta?

Det er heller ikkje vits å vere god i alle kanalar om du ikkje klarer å oppretthalde aktiviteten. Hald deg til dei kanalane du behersker og bruk tid på å bli god her. Igjen: Tenk kvalitet framfor kvantitet. Er det noko det allereie florerer av på nett, så er det innhald av dårleg kvalitet.

Prøv deg fram

Og du, det treng ikkje vere riktig frå start. Fordelen med nett er at alt kan endrast og justerast – ingenting er hogd i stein. Har du ein gjennomtenkt strategi, har du ein plan å forholde deg til, inntil du ser at planen ikkje var god nok. Då justerer du og ser om det blir betre.

Når du har funne nokre framgangsmåtar som ser ut til å fungere, veit du kva du gjorde for å komme dit, for det står jo i strategien din.

Lykke til!

Gasta Design