Opprett “SSL” sertifikat.

SSL squarespace.png

Google merker nettsider som har SSL sertifikat som sikker og rangerar dei høgare i søkeresultat enn ikkje sikre nettsider. Ved å opprette eit SSL sertifikat vil URL’en endre seg fra å begynne med HTTP til nå å begynne med HTTPS.  

Dette er ein faktor som det vert lagt tydeleg vekt på av Google og andre nettlesere.

Alle nye nettsider vi lanserar er med SSL-sertifikat.

Er du Gasta-kunde med Squarespace-side og ikkje har https?
Ta kontakt og vi fikser dette raskt

Ved å skru på SSL vil samtidig nettsida truleg bli raskare sidan Squarespace nyttar seg av HTTP/2 for alle sine sikre sider. Dette vil igjen bidra positivt til rangering av nettsida. 

Opprette SSL - sertifikat på ikkje sikre Squarespace sider
Sit du med ei nettside som er merka som ikkje sikker så skal du vere forsiktig før du klikkar på SSL knappen i Squarespace. Å endre til https-versjon, kan ha større konsekvensar på søkeresultatet til nettsida.

For å unngå dette må du forsikre seg om at alle http://-linkane vert omdirigert permanent til tilsvarende https://-link. Ein må også registrere den nye https:// versjonen i Google Search Console. 


HSTS
Når du først her i gang med SSL i Squarespace, er det ein fordel å samtidig velje å slå på alternativet for HSTS i samme slengen. Nettlesarar blir då tvungen til å kun laste opp ein sikker versjon av nettsida og utnytter https funksjonen til det fulle. 

SEOGasta Design