Legg til alt-tekst/filnavn på alle bilder

Dei to viktigaste grunnane for å legge til alt-text på dine bildefiler er: 

  • Skjermlesarar nyttar seg av det for å gi ei forklaring av bildet til svaksynte og blinde brukarar.

  • Søkemotorar bruker alt-tekst til å kategorisere konteksten. 

Når ein legg til alt-tekst, prøv å få inn nøkkelord om det er naturleg.

ALT TEXT squarespace.png

Å legge inn alt-tekst i Squarespace er enkelt, men det kan opplevast litt forvirrende ettersom metoden varierar avhengig av om ein legg det inn i “Page”, “Gallery image”,  “Product image”, eller “Thumbnail image”. 

Dei fleste vil gjerne legge til alt-tekst på bilder som er lagt inn i Pages. Slik gjer du det:

  • Legg til bildet ditt

  • Hold markør over bildet og klikk “Edit”

  • Klikk “Design” 

  • Klikk eks “Inline”

  • Se til at “Caption Below” er valgt

  • Legg til bildetekst (dette vil da bli alt- text)


Om du ikkje ønskjer at bildeteksten skal visast, set du bildetekst til “Do not display caption”.


Ettersom metoden varierar så tilbyr Squarespace ein god gjennomgang for for korleis ein skal legge inn alt-tekst.Optimalisering av bildefiler i Squarespace

Søkemotorar nytter seg også av bildefil-namn når dei indekserar og kategoriserar innhaldet på sidene, difor er ein fordel å optimalisere bildefilene dine. For eksempel, legg du inn et bilde av en fjordar og fjell i Norge, så er det betre å lagre filnamnet som ‘fjord-fjell-norge.jpg’ istadenfor ‘fjfinbs1245,jpg’. Dette endrar du altså lett ved klikke Edit på foto og legg inn ønska fil-namn under feltet “Filename”.

Tips: prøv å få inn nøkkelord også i alt-tekstar på foto

SEOGasta Design