Sogndal Fotball

Grafisk profil, Nettside

Sogndal Fotball

Ei bygd. Eit lag. Ein draum.

 
Sogndal-fotball-logo.jpg

Ny grafisk profil

Gasta har i 2015 fornya den grafiske profilen til Sogndal fotball. Logoen er uendra, men vi har gjort profilen litt meir fleksibel og dermed enklare å bruke, spesielt i digitale kanalar.

kampanje.jpg

Annonsar, plakatar og anna materiell

Vi produserer på fast basis kampannonsar, plakatar og anna materiell for laget til Eirik Bakke. Logo i fokus, enkelt grid/mønster og få fargar.

sogndal-fotball-nettside.jpg

Ny nettside for sponsorar

Sogndal fotball ønskte seg ei separat nettside der dei kan byggje opp dialog og nettverk til sponsorar. Sidene fungerer også i stor grad som landingssider for nyheitsbreva Sogndal fotball sender ut, og er kopla mot billettkjøp via iTicket.

Sosiale-medier-Sogndal-fotball.png

Sosiale medium

Sogndal fotball er uhyre aktive i sosiale medium. Profilen er enkel, har få element og er lett å bruke på små flater.