Førdefestivalen

Grafisk profil, Nettside, Integrasjon TicketCo

Førdefestivalen
 

Opplevingar for livet.

 
 
F%C3%B8rdefestivalen%2Blogo.jpg

Grafisk profil med dynamisk fargepallett

I Gasta har vi jobba med Førdefestivalen sidan 2007. Med sine 30.000 programbesøk og 100 arrangement, er festivalen blitt ein stor festival og kulturattraksjon. Vi har utvikla grafisk profil, med ein logo som er lik kvart år, men med ein fargepallett som blir endra kvart år og tilpassa årets tema.

Førdefestivalen+år+til+år.jpg

Brosjyremateriell

Vi utviklar kvart år brosjyremateriell for festivalen. I dei seinare åre har vi hatt nært samarbeid med kunstnaren Piotr Pocylo som utviklar illustrasjonar for årets tema.

nettside-fordefestival.jpg

Nettsider

Sidan 2007 har vi hatt ansvar for nettsidene til festivalen. Dagens versjon vart lansert våren 2016 og er basert på Squarespace. Denne nettsida er kobla mot billettsystemet TicketCo. Her blir programmet lagt inn i TicketCo og vi hentar informasjon tilbake på nettsida. Arbeidsbesparande!