evoSpor

Namneprosess, grafisk profil, nettside

evoSpor
 

evoSpor er eit nytt konsulentselskap i Sogndal. Gasta har utvikla namn, logo og grafisk profil, i tillegg til nettside basert på Squarespace.


evoSpor_logo.jpg

Namneprosess

Gjennom ein merkevare- og namneprosess vart evoSpor valt som selskapet sitt nye navn:

“Gjennom gradvis utvikling, evolusjon, bidreg vi med vår kompetanse og erfaring for å setje gode spor.”

evoSpor Branding.jpg

Logo og visuell profil

Gasta utvikla ein enkel, stilrein profil med elegante fargar.

evoSpor Logo mønster.jpg

Mønster

Basert på logo-symbolet vart det utvikla eit mønster som kan brukast på ulike flater.

evoSpor Branding bag.jpg

Reklamemateriell

…på kontorrekvisita, krus og andre artiklar.

Nettside

Kunden ønskte seg ei enkel nettside med presentasjon av tenestene og dei tilsette. Nettsida er basert på Squarespace, og Frode Berge har stått for design og koding.
Til presentasjon av kurs tek kunden i bruk Event-modulen i Squarespace.

www.evospor.no


Les også: Nye nettsider? Her er prosessen som sikrar suksess