Gasta design - spesialist på nettsider basert på Squarespace

Om oss

Vi i Gasta er opptekne av resultat. og vil helst arbeide over tid saman med kundar som opplever framgang og suksess.

 
Fosshaugane Campus, Sogndal. Foto: Falkeblikk

Fosshaugane Campus, Sogndal. Foto: Falkeblikk

 
 

Litt meir om Gasta

Gasta har eksistert sidan 1998 og består av fem tilsette med lidenskap for design og digital kommunikasjon. Mest av alt vil vi arbeide med å skape gode nettsider basert på Squarespace, men vi arbeider også mykje med merkevare og designprosjekt.
Finn kontaktinformasjon tilsette

Landsdekkande leverandør

Vi held til på Fosshaugane Campus i Sogndal. Vår kundemasse er spreidd over heile landet, frå Svolvær i nord til Lillesand i sør. Vi nyttar moderne hjelpemiddel som join.me, Slack og Dropbox i vår kommunikasjon med kundar.
Sjekk våre kundar. 

Opptatt av resultat og suksess

Når nettsida di er etablert kan vi levere eit fint spekter av tenester tilpassa små- og mellomstore bedrifter. Vi tilbyr også support og analysar av nettsida, sjølvsagt - og er avhengig av at våre prosjekt fører til suksess og framgang hos våre kundar.
Les meir om nettsider basert på Squarespace 

Funkar det?

Vi i Gasta jobbar etter ein modell som vi kallar «Funkar det?». Modellen er inspirert av det suksessrike reklamebyrået Possible i New York, og gir oss ein enkel modell å jobbe etter der vi har fokus på forretningsmål, KPI'ar (Key Performance Indicator), måling og justering. 
Les meir om "Funkar det"