Gasta design - nettsider basert på Squarespace
Nettside, intranett og nettbutikk

Norges Fjellstyresamband

Nettside, intranett og nettbutikk

Nettside, intranett og nettbutikk

Prosjektet starta ved at vi utvikla nettside for Norges Fjellstyresamband. Eit enkelt intranett vart også utvikla i tillegg til at vi tok i bruk Squarespace eCommerce til nettbutikk, der tilsette i fjellstyra kan kjøpe bekledning. Sjå www.fjellstyrene.no

Nettsidemal

Nettsidemal

Vi brukte ein del tid på å utvikle ein gjennomtenkt mal som alle dei 94 fjellstyra i landet kan ta i bruk. Vart utvikla som template i Squarespace, og dermed enkel for oss å implementere.

Enkel struktur

Enkel struktur

Designet har sterk fokus på enkel struktur, der den ikonbaserte hovudmenyen er lik for alle. Store bildeflater var også eit sentralt mål, ettersom det er ei klar målsetting å få folk ut i naturen.

Dokument og styremøter

Dokument og styremøter

Vi utnytta event/arrangementsmodulen i Squarespace til å lage ei strømlinjeforma løysing på dokumentstyring og presentasjon av styremøter.

Fornøgd kunde?

Fornøgd kunde?

Les mer i blogginnlegget om prosjektet.

Foto: Sigrid Ekran, Folldal fjellstyre