Tenester

Nettsider basert på Squarespace

 

Nettsider som gir resultat

Det er enkelt å lage nettsider. Men det er meir komplisert om du vil at nettsida skal støtte opp under forretningsstrategien din, byggje merkevare, løyse brukarbehov og gi ei positiv brukaroppleving for kundar og potensielle kundar. Vi i Gasta er seks personar med lidenskap for å lage akkurat slike nettsider. Lønnsomme nettsider. Det vil seie nettsider basert på ein tydeleg webstrategi.

 

Squarespace publiseringsverktøy

Vi har tidlegare arbeidd med publiseringsverktøy som DNN og WordPress, men har no gått over til Squarespace. Dette verktøyet gjer det enkelt og lystbetont å arbeide med webkommunikasjon. God driftssikkerheit, raskt å jobbe med foto og video kjenneteiknar Squarespace. Alle våre nettsider er responsive. Sjekk vår portfolio.

 
 

Gjennomtenkt prosess

Vi har ein velprøvd og gjennomarbeidd prosess for å skape nettsider, der fokus ligg på å forstå målgruppa og deira brukarbehov. Vi set i fellesskap opp målsettingar (KPI - Key Performance Indicators), og når nettsida er ferdig driftar vi denne og tek ansvar for support. Les meir om prosessen med å lage nettside.

 

Vår erfaring - din garanti

Gasta har erfaring med nettsider sidan 1998. Vi har utvikla over 400 nettsider på Squarespace-plattforma for kundar over heile landet (også utanlandske kundar!). Squarespace har over 2 mill. brukarar på verdsbasis, og er eit trygt og framtidsretta val. Vi er også opptekne av at du som kunde skal ha god kompetanse - sjå våre kurs.