Gasta design - nettsider basert på Squarespace
kviknes hotel.png

Kviknes hotel

Digital kommunikasjon, Grafisk design, Nettside

Perla ved Sognefjorden.

Kviknes-hotel-sognefjorden-kveld1.jpg
Grafisk profil

Grafisk profil

Kviknes hotel i Balestrand er eit av landets mest unike hotell. Familien Kvikne har hatt vertskapsrolla her sidan 1877, og den grafiske profilen var ei vidareføring av deira visuelle uttrykk, der element som symbol i logoen og i profilen er henta frå dekorasjonar i interiøret. 

Responsive nettsider med fokus på booking

Responsive nettsider med fokus på booking

Kviknes hotel sine nettsider er veldig godt besøkt og er dei nettsidene i De Historiske som gir mest booking frå nettsidene. Hotellet legg stor vekt på å lage tilbodspakkar og arrangement, og dette er veldig enkelt i Squarespace sin arrangementsmodul. Kviknes.no vart konvertert til Squarespace i 2015. Sjølv med uendra designet fekk sidene ein vekst på 46% i første del av 2016 .

www.kviknes.no

Content marketing

Content marketing

Vi i Gasta produserer også artiklar for Kviknes hotel sine nett- og Facebooksider. Artiklar som har fokus på produktet og merkevara - og med målsetting om å skape merksemd og deling - og til slutt booking på nettsidene.

www.kviknes.no/aktuelt

kviknes-miljøbilde.jpg