Avansert kurs Squarespace

Om kurs Squarespace avansert

Har du brukt Squarespace ei stund eller har behov for å kjenne til avanserte funksjonar, er dette kurset for deg.

Vi tilpassar kurset til dine behov, men avansert bruk av bloggfunksjonen, bruk av summary blocks, kobling mot sosiale medieplattformar,  er noko av det du lærer i dette kurset.

Gjennom kurset følgjer vi opp kunden gjennom instruksjon og øvingar.

Vi held kurset ein-til-ein og spesialtilpassar kurset etter ditt behov.

Avansert kurs Squarespace

På kurset lærer du:

 • Avansert bruk av bloggfunksjonar

 • Bruk av summary blocks

 • Korleis opprette og koble opp sosiale medium

 • Foto og bildebehandling i Squarespace - "best practice"

 • Bruk av video - "best practice"

 • 3-parts program tilknytning via code-block

 • Tabeller i Squarespace, bruk av menu-block

 • Å få oversikt over besøkstal og andre statistikkar i Squarespace

 • Produktkatalog eller nettbutikk, innføring

 • Lage landingssider, bruk av cover pages


Pris:

 • Lengde: ca. 3 timar

 • Pris: kr. 4 000,-

 • Kvar: Via www.zoom.us

Zoom er eit gratis verktøy vi brukar for kursing av våre kundar. Det gjer det mogleg å jobbe mot same skjerm, sjølv om personar sit på ulike stader. Vi sender ei lenke som kunden koblar seg på. 

Vi føreset her at du har tatt innføringskurset i Squarespace eller har erfaring med Squarespace.

Gasta Design