Skriving for nett

Om kurset

’Skriving for nett’ er kurset for deg som vil bli betre på å fange merksemda gjennom gode tekstar. 

Korleis skrive lite når ein vil sei så mykje? På nett er det korte, gjennomtenkte tekster som vil fungerer best. Ein bør vele ord med omhu, vere klar på kva bodksap ein vil formidla og jobbe med å finne dei gode vinklingane.

Vi held kurset ein-til-ein og spesialtilpassar kurset etter ditt behov.

Skriving for nett

På kurset lærer du:

  • Kva skapar interesse hos kundane?

  • Korleis tilpasse seg ulike kunder og kanalar

  • Korleis finne dei gode historiane

  • Korleis byggje opp ein god tekst

  • Enkle skrivreglar


Kurshaldar:

Astri Knudsen er utdanna journalist og har jobba fleire år som nettjournalist i ba.no og sol.no. Saman med Gasta har ho starta selskapet Drople, eit selskap som jobbar med content marketing/innhaldsmarknadsføring.


Pris:

  • Lengde: 2 timar

  • Pris: kr. 3.000,-

  • Kvar:join.me

Join.me er eit gratis kommunikasjonsverktøy vi brukar for kursing av våre kundar. Det gjer det mogleg å jobbe mot same skjerm, sjølv om personar sit på ulike stader. Vi sender ei lenke som kunden koblar seg på. 

Gasta Design