Gasta design - nettsider basert på Squarespace
Haugen gardsmat.png

Haugen Gardsmat

Emballasje, Grafisk profil, Nettside Squarespace

Suksessbønder i Flåm ønskte seg ein enklare og reinare logo og grafisk profil, ny emballasje og nye nettsider for meir effektiv kommunikasjon med kundar. 

Haugen Gardsmat

Haugen Gardsmat

Odd og Kristine Ohnstad har opplevd stor vekst i omsetning og distribusjon. Det gav behov for endring i logo og profil.

Gammal logo

Gammal logo

Logoen dei fekk utvikla ved oppstarten opplevde dei som for komplisert og utan assiosasjonar til "Reint" og "Naturleg" som er deira nye merkeløftet. 

Ny logo

Ny logo

Vi valte å gå for ein fontbasert logo - enkel og rein, og meir i tråd med merkevare og assosiasjonar.

Grafisk element

Grafisk element

Vi utvikla eit grafisk materiell som går igjen på materiell. Her merkeløftet "Tradisjonsrik mat. Reint og Naturleg" sentralt.

Emballasje

Emballasje

Vi utvikla ei standard-emballasje til kjøtprodukta, som dei kan bruke til butikk, Adams matkasse og på Bondens marked.

Responsiv nettside

Responsiv nettside

Vi utvikla nye nettsider basert på Squarespace. Nettsidene har bestillingsfunksjon og god informasjon om kvar du kan få kjøpt denne fantastiske lokalmaten. Vi har også utvikla eit godt opplegg for nyheitsbrev i Mailchimp
www.haugengardsmat.no

Lokale råvarer

Lokale råvarer

Bildet i profilen skal gi deg ein smak av den spektakulære naturen. Haugen Gardsmat er tufta på tradisjon, kvalitet og samspel med naturen.

Messevegg

Messevegg

Haugen Gardsmat deltek jevnleg på Bondens Markeds og liknande arrangement der det er viktig å bli lagt merke til - og vi utvikla denne enkle messeveggen.

Rollup

Rollup

Same enkle og reine designet også på rollup.