Gasta design - spesialist på nettsider basert på Squarespace

Kurs

Nyheitsbrev med Mailchimp

Om kurs i Mailchimp

Vil du utnytte potensialet i marknadsføring med e-post og lære å produsere profesjonelle nyheitsbrev? 

I dette kurset får du ei innføring i produksjon og utsending av nyheitsbrev, samt bruk av statistikk med verktøyet MailChimp. 

Gjennom kurset følgjer vi opp kunden med instruksjon og øvingar.

Vi held kurset ein-til-ein og spesialtilpassar kurset etter ditt behov.


På kurset lærer du:

 • Generelt om nyheitsbrev - gode tips
 • Om Mailchimp og mulegheitene som ligg der
 • Om adresselister - regelverk og gode tips
 • Lage "groups" og "segments" på adresselistene
 • Vasking av e-postadresser
 • Å handtere påmeldinger og avmeldinger
 • Kobling mellom Mailchimp og Squarespace
 • Statistikk og rapportar på nyheitsbrev

Kurshaldar:

Vidar Bondevik er dagleg leiar i Gasta og har jobba med nyheitsbrev i mange år. Har også ansvar for fast produksjon av nyheitsbrev for kundar i Gasta.


Pris

 • Lengde: 2 timar
 • Pris: kr. 3 000,-
 • Kvar: Via www.zoom.us

Zoom er eit gratis verktøy vi brukar for kursing av våre kundar. Det gjer det mogleg å jobbe mot same skjerm, sjølv om personar sit på ulike stader. 
Vi sender ei lenke som kunden koblar seg på. 

Gasta Design