Gasta design - nettsider basert på Squarespace
01-FORDE.jpg

Førdefestivalen

Grafisk profil, Nettside

Opplevingar for livet.

Førdefestivalen.png
Grafisk profil med dynamisk fargepallett

Grafisk profil med dynamisk fargepallett

I Gasta har vi jobba med Førdefestivalen sidan 2007. Med sine 30.000 programbesøk og 100 arrangement, er festivalen blitt ein stor festival og kulturattraksjon. Vi har utvikla grafisk profil, med ein logo som er lik kvart år, men med ein fargepallett som blir endra kvart år og tilpassa årets tema.

Katalog og brosjyremateriell

Katalog og brosjyremateriell

Vi utviklar kvart år ny katalog og brosjyremateriell for festivalen. I dei seinare åre har vi hatt nært samarbeid med kunstnaren Piotr Pocylo som utviklar illustrasjonar for årets tema.

Førdefestivalen-hovudbilde-2.png
Nettsider

Nettsider

Sidan 2007 har vi hatt ansvar for nettsidene til festivalen. Dagens versjon vart lansert våren 2016 og er basert på Squarespace. Denne nettsida er kobla mot billettsystemet TicketCo. Her blir programmet lagt inn i TicketCo og vi hentar informasjon tilbake på nettsida. Arbeidsbesparande!

www.fordefestival.no