Gasta design - nettsider basert på Squarespace

Treng du stillas?

Ikkje det?

Men hvis du skulle få behov for eit system i klasse 3 eller klasse 5 veit vi kvar du skal gå. Då skal du skrivewww.aluhak.no i nettlesaren.

Då kjem du til ein av dei store aktørane på det dei på fagspråket kallar systemstillas. Aluhak Systems held til i Stavanger, og har vore ein sentral leverandør til dei store prosjekta i oljebransjen. Som kjent er oljebransjen inne i litt ruskevær, dei har difor endra litt i sin strategi, med å etablere seg i Trondheim og rette seg meir inn mot andre marknader enn berre olje.

For å få ut denne endra strategien på nettsidene henvendte dei seg til Gasta. Dette er forretningsstrategi som skal ut på nettsida - og slikt likar vi å jobbe med! Nettsidene er basert på Squarespace - sjølvsagt - og har eit sterkt fokus på å presentere pakkeløysingane dei no tilbyr.

-Sjå www.aluhak.no

Vi takkar Sten Kåre Bergmann & Co for godt samarbeid!

Og har du lyst til å lære litt meir om stillas og Aluhak, ta gjerne ein kikk på denne videoen laga av Appex:

Gasta Design