Gasta design - nettsider basert på Squarespace

Nye nettsider til Kvam kraftverk

Vi har nettopp gjort ferdig nye nettsider til Kvam kraftverk i Norheimsund, dvs. nye sider til både kraft og nett-delen av selskapet. 

Vi i Gasta har hatt gleda av eit godt og langvarig leverandørforhold til Kvam kraftverk. Samarbeidet vårt starta i 2004, då vi utvikla ny logo og grafisk profil.

Desse nye sidene er sjølvagt basert på Squarespace.Vi har for tida også tre andre energiverk under arbeid på same plattforma. Vi vil då innan kort tid ha ni everk som kundar på Squarespace! 

Alle har tilgang til å kunne oppdatere drftsmeldingar via eigen app og alle kan arbeide med kanskje det enklaste publiseringsverktøyet på marknaden i dag.

-www.kvam-kraftverk.no

last ned (35).png
AktueltGasta Design