Nye nettsider til Flux Dialog

Vi har utvikla ei enkel, lita nettside for Flux Dialog as, ei ideel foreining i Oslo som arbeider for å styrke samhold og forståing gjennom dialogisk arbeid.

Her har vi hatt fokus på rein design, fontbruk og foto. Og så litt koding for å tilpasse menyen. Kunden ville ha venstrestillt hamburgermeny - og fekk det. I Squarespace Developer Mode har vi full friheit til å utvikle det meste.

Designer: Simon Falkauskas

Gå til www.fluxdialog.no

Gasta Design