Gasta design - nettsider basert på Squarespace

Gratis foto i Squarespace

 

Når du skal sette inn foto på ei nettside, vel du Image-block i Squarespace. Fram til i går kunne du velje mellom foto på din eigen disk/server eller å søke etter foto i Getty Image sin database på 40 mill. foto.

Squarespace foto getty

Kr. 120,-

Foto frå GettyImages:

Prisen på bruk av Getty Images i Squarespace er det ingenting å seie på - kun kr. 120,- pr. foto.

Nytt i Squarespace: Unsplash gratis foto

Via Image block i Squarespace får du nå også direkte tilgang til bildedatabasen Unsplash, som gir deg gratis tilgang til 550.000 foto. Gitt gratis av fotografar som kun krev ein ting tilbake; å bli kreditert.

2018-10-12_16-04-37.png

Gratis

Foto frå Unsplash:

Ver klar over at du berre har bruksrett til å bruke desse bilda på nettsida.

Og når det gjeld bruk av såkalla stock-foto har vi eit råd: Bruk det med fornuft!

Bloggfoto av Dawid Małecki på Unsplash

 
AktueltGasta Design