Gasta design - nettsider basert på Squarespace

Design-hjelp på undersider

Squarespace gir deg nå fleire val når du skal bygge ei ny underside. Dette gjer at du kan designe ei fin underside på 1-2-3 ved bruk av ferdige malar.

Du kan velje ei blank side som tidlegare, og byggje den opp frå botn. Men ønskjer du hjelp til design er dette nå ferdig sett opp for deg. Du klikkar for å editere bilde og tekst i boksane – og kan sjølvsagt slette dei elementa du ikkje ønskjer, tilføre element eller flytte på dei slik du ønskjer. Enkelt og brukarvennleg.

Hvsi du vil ha meir informasjon om denne funksjonen - ta kontakt med oss i Gasta

PS! Denne funksjonen gjeld når du klikkar på +teiknet for å lage ei ny underside, ikkje når du skal lage eit nytt blogginnlegg.

 

Gasta Design