Squarespace og booking-programvare

Ny "block" i Squarespace: Acuity Sceduling. For deg som treng booking av timar.

Driv du ei bedrift som er avhengig av å booke timar med kundar? Då er programvara Acuity Scheduling ei av dei beste løysingane. Acuity er enkel i bruk, kan integrerast lett med Squarespace (og andre program) - og koblast mot betalingsløysingar som f.eks Stripe. Squarespace har utvikla ei eiga "block" for rask integrasjon mot dette timebooking-verktøyet.

Og det beste av alt; Acuity er gratis om du berre treng ein kalendar og ikkje tek kortbetaling.

Berre sjekk ut desse to nettsidene utvikla av vår designer og programmerar Simon Falkauskas:
Lina Lash & Brow som har timebooking på vippextensions og FUS, gründersenteret som brukar Acuity til møteromsbooking:

lina+squarespace+acuity+scheduling_1500.jpg

Booking av timetenester

Slik det er gjort på Lina Lash & Brow sine nettsider

Fus+sogn+squarespace-1500.jpg

Booking av møterom

Slik det er gjort på FUS sine nettsider.

AktueltGasta Design