Gasta design - spesialist på nettsider basert på Squarespace

Kva skjer

Blog

Avanserte skjema i Squarespace

Å lage eit skjema i Squarespace er veldig enkelt.

Klikk på skjemasymbolet, bestem felt, bestem mottakar av skjema - og vips så har du eit godt fungerande skjema. Raskare enn Google Forms og 100 % integrert i publiseringsverktøyet Squarespace.

Ønskjer du eit meir avansert skjema, der folk til dømes skal kunne gjere ulike val (f.eks velje produktspesifikasjon) og brukaren skal sjå vala han har gjort før han klikkar send, då lagar vi dette ved å bruke skjema- og meny-blokkene i Squarespace, i tillegg til litt javascript-magi frå Simon Falkauskas

Timbla - set saman ditt eige langbord

For Timbla har vi laga eit skjema der brukaren kan velje bordtype, tresort, størrelse, understell og sende førespurnad til Timbla på pris. 

Sjå Timbla-skjema her.

Har du behov for eit liknande skjema?

Gjer sida meir seljande med eit spesialtilpassa skjema! For meir informasjon, ta kontakt med Simon Falkauskas eller Ingar Midtbø eller fyll ut vårt enkle skjema!

Gasta Design